ro    en    fr


  

Link-uri utile !

Președintele României
  • Guvernul României
  • Ministerul Afacerilor Intene
  • Schengen România
  • Direcția pentru evidența persoanelor și administrarea bazelor de date
  • Structuri subordonate M.A.I.
  • Organizarea Jandarmeriei


  Schengen istoric

      La începutul anilor 80, au fost demarate, la nivel european, discuţii în legătura cu importanţa termenului libertate de mişcare.
       În anul 1984, fostul cancelar german Helmut Kohl s-a întalnit cu preşedintele de atunci al Franţei, François Mitterand, la trecerea frontierei Goldene Brenn din apropiere de Saarbrücken. Aici au luat decizia de a elimina controalele la frontiera dintre Germania si Franţa. Nici unul din ei nu bănuise atunci ce însemnătate vizionară va avea pe viitor acest gest pentru o Europă fără graniţe interne si fără controale la frontiera dintre state.
      Viziunea lor a condus, intr-o primă fază, la un acord între Germania, Franţa, Ţările de Jos, Belgia si Luxemburg, încheiat in 1985 pe nava "Astrid" pe râul Mosel, în dreptul micii localităţi de frontieră Schengen din Luxemburg.
      A urmat semnarea Conveţiei de Implementare a Acordului Schengen, în data de 19 iunie 1990. În momentul intrării în vigoare, în anul 1995, aceasta a eliminat controalele la frontierele interne ale statelor semnatare şi a creat o singură frontieră externă unde controalele se desfăşoară conform unui set de reguli clare.
      De asemenea, au fost stabilite reguli comune în materie de vize, migraţie, azil, precum şi măsuri referitoare la cooperarea poliţienească, judiciară sau vamală. Toate aceste măsuri, împreună cu Acordul Schengen, Convenţia de Implementare a Acordului Schengen, deciziile si declaraţiile adoptate de către Comitetul Executiv Schengen stabilit în 1990, precum si protocoalele si acordurile de aderare care au urmat constituie acquis-ul Schengen
      Iniţial, acquis-ul Schengen nu a făcut parte din cadrul legislativ comunitar. Acest lucru s-a schimbat însă odata cu semnarea Tratatului de la Amsterdam, în data de 2 octombrie 1997, intrat in vigoare la data de 1 mai 1999. Un Protocol ataşat Tratatului de la Amsterdam încorporează acquis-ul Schengen in cadrul legislativ si instituţional al Uniunii Europene.  Începând cu acest moment, acquis-ul Schengen face parte din legislaţia comunitară şi a fost transferat in noul Titlu IV- Vize, azil, imigraţie şi alte politici legate de libera circulaţie a persoanelor, al TUE. Spaţiul Schengen reprezintă o zona de libertate de mişcare unde controalele la frontierele interne ale statelor semnatare au fost eliminate si a fost creată o singura frontieră externă unde controalele se desfăşoară conform unui set de reguli clare.
      1. Cronologia aderării la spaţiul Schengen :
1985- Belgia, Olanda, Luxemburg, Germania şi Franţa.
1990- Italia.
1991- Spania şi Portugalia.
1992- Grecia.
1995- Austria.
1996- Danemarca, Suedia şi Finlanda.
2001- Islanda si Norvegia.
Participarea Islandei si Regatului Norvegiei
     Alături de Suedia, Finlanda si Danemarca, Norvegia şi Islanda iau parte în Uniunea Nordică a Paşapoartelor, în cadrul căreia au fost eliminate controalele la frontierele interne. Islanda şi Norvegia au semnat un Acord cu U.E. în mai 1999, în urma căruia cele două state pot participa la elaborarea noilor instrumente legislative ale acquis-ului Schengen. Actele sunt adoptate doar de către statele membre U.E., dar se aplică şi Islandei şi Norvegiei. În practică, această asociere ia forma unui Comitet mixt în afara cadrului U.E., format din reprezentanţi ai Islandei, Norvegiei, Consiliului U.E. şi Comisiei Europene. 2. Decizia privind extinderea spaţiului Schengen a fost luată la sfârşitul anului 2007 de Consiliul U.E. Astfel, la data de 21 decembrie 2007 au fost eliminate controalele la frontierele terestre şi maritime pentru cele 9 state membre (excepţie face Cipru) care au aderat la U.E. în 2004. La sfârşitul lunii martie 2008 vor fi eliminate controalele pentru zborurile interne Schengen în aeroporturi.

      2. Decizia privind extinderea spaţiului Schengen a fost luată la sfârşitul anului 2007 de Consiliul U.E. Astfel, la data de 21 decembrie 2007 au fost eliminate controalele la frontierele terestre şi maritime pentru cele 9 state membre (excepţie face Cipru) care au aderat la U.E. în 2004. La sfârşitul lunii martie 2008 vor fi eliminate controalele pentru zborurile interne Schengen în aeroporturi.

Cehia
Estonia
Letonia

Lituania
Malta

Polonia

Slovacia
Slovenia

Ungaria


      Libertatea de mişcare a persoanelor este asigurată pe teritoriul a 24 state membre ale spaţiului Schengen, fără controale la frontierele interne terestre şi maritime - din Portugalia în Polonia şi din Grecia în Finlanda.
State ce urmează să adere la spaţiul Schengen.
     • Elveţia si Liechtenstein doresc să adere la Spaţiul Schengen.
În anul 2002, Comisia Europeana a început negocierile cu Elveţia. Aceste negocieri au avut ca finalizare semnarea de către Uniunea Europeana şi Elveţia a unui acord de asociere a Elveţiei la implementarea, aplicarea şi dezvoltarea acquis-ului Schengen. În luna mai 2007, Elvetia şi-a anunţat intenţia de a se conecta la SISone4ALL, cel mai probabil în cursul anului 2008. Liechtensein se află în prezent în procedura de negocieri privind aderarea la Acordul de Asociere intre Elveţia si UE/CE.
     • Cipru deşi a devenenit membru UE în anul 2004, Cipru va adera la spaţiul Schengen cel mai probabil în cursul anului 2009.
     • Romania şi Bulgaria Acquis-ul Schengen a fost acceptat in totalitate odată cu pregătirile pentru aderarea la UE. Ambele state au depus Declaraţia de Pregătire pentru evaluarea Schengen. Anul 2011 reprezintă orizontul de timp pentru aderarea celor două state membre UE la spaţiul Schengen.