ro    en    fr


  

Link-uri utile !

Președintele României
  • Guvernul României
  • Ministerul Afacerilor Intene
  • Schengen România
  • Direcția pentru evidența persoanelor și administrarea bazelor de date
  • Structuri subordonate M.A.I.
  • Organizarea Jandarmeriei


Protecţia datelor personale

                                                                   

    Având în vedere intrarea în vigoare, începând cu data de 25.05.2018 a prevederilor regulamentului UE2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, vă comunicăm că la nivelul I.J.J. Dâmbovița responsabil cu protecția datelor cu character personal este domnul Lt. Col. Sandu Marian, telefon: 0245/640670, interior 24512, fax 0245/640669, adresa e-mail:contact@jandarmeriadambovita.ro.

   Datele cu caracter personal în posesia cărora intră structurile din Jandarmeria Română sunt prelucrate în conformitate cu prevederile din Legea nr.190/2018.

      A. Legislaţie europeană             

           
      °  Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 – privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
      °  Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 – privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei – cadru 2008/977/JAI a Consiliului;

        B. Legislaţie națională

      ° Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 - privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679;
    ° Decizia nr. 133 din 3 iulie 2018 - privind aprobarea Procedurii de primire și soluționare a plângerilor;
    ° Legea nr. 238 din 10 iunie 2009 - privind regelementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unitățile Ministerului Administrației și Internelor în activitatea de prevenire, cercetare și combatere a infracțiunilor, precum și de menținere și asigurare a ordinii publice (republicată);
      ° Decizia nr. 128 din 22 iunie 2018 - privind aprobarea formularului tipizat al notificării de încălcare a securității datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE)2016/679.

      C. Documente referitoare la protecţia datelor cu caracter personal

       °    Plângeri RGPD
       °    Ghid orientativ de aplicare a Regulamentului General privind Protecția Datelor.
       °    Informare cu principalele modificări aduse de Legea nr.190 din 18 iulie 2018.