ro    en    fr


  

Link-uri utile !

Președintele României
  • Guvernul României
  • Ministerul Afacerilor Intene
  • Schengen România
  • Direcția pentru evidența persoanelor și administrarea bazelor de date
  • Structuri subordonate M.A.I.
  • Organizarea Jandarmeriei


Pază şi protecţie instituţională

Selectați

 În scopul asigurării pazei şi siguranţei obiectivelor, bunurilor şi valorilor, Jandarmeriei Române, conform art. 56 din Legea nr.333/2003 îi revin următoarele atribuţii principale:

      La solicitarea persoanelor fizice sau juridice, se poate instala paza cu efective de jandarmi, în situaţii care nu suferă amânare, la propunerea inspectorului general al Jandarmeriei, Ministrul Administraţiei şi Internelor poate aproba asigurarea temporară a pazei unor obiective, bunuri sau valori şi transporturi speciale, în conformitate cu prevederile art.6 din Legea nr.333/2003.
      Prin situaţii care nu suferă amânare se înţeleg stările de fapt caracterizate prin tensiuni interne, acte de dezordine, tulburarea gravă a ordinii publice, dezastre, furturi frecvente din proprietatea publică sau privată care impun luarea de îndată sub pază cu efective de jandarmi, a unor obiective, amplasamente, suprafeţe de teren, precum şi situaţiile în care organele de stat cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, în caz de pericol iminent, solicită expres această intervenţie.
      Paza cu efective de jandarmi se va face numai după asigurarea de către beneficiarul serviciului de pază a condiţiilor stabilite prin contractul încheiat între unitatea de jandarmi şi prin planul de pază întocmit.
      Cetăţenii pot avea acces la serviciile oferite de Jandarmeria Dâmboviţa, în condiţiile legii, pe linia asigurării pazei unor sedii / transporturi (de valori sau speciale), adresându-se în scris Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa.
      Conform art. 36 din Legea 333/2004 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, unităţile de jandarmi la solicitarea persoanelor fizice sau juridice pot monitoriza şi asigura intervenţia la obiectivele şi transporturile de valori şi speciale, contra cost, prin dispeceratele de zonă.
      Solicitarea va fi adresată unităţilor de jandarmi pe raza cărora se găseşte obiectivul sau va avea loc transportul, iar plata serviciilor de monitorizare prin dispecerat se va face pe baza contractelor încheiate.
      De asemenea, în conformitate cu prevederile Legii 196/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 74/2001 privind abilitarea Ministerului Administraţiei şi Internelor de a angaja şi presta servicii şi a Hotărârii de Guvern nr. 733/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi realizarea de prestări servicii de către unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, Jandarmeria Română poate încheia, în baza unor hotărâri de guvern, contracte de prestări servicii contra cost.
      În acest sens, solicitarea va fi adresată unităţilor de jandarmi în a căror competenţă teritorială se află persoana fizică sau juridică.