ro    en    fr


  

Link-uri utile !

Președintele României
  • Guvernul României
  • Ministerul Afacerilor Intene
  • Schengen România
  • Direcția pentru evidența persoanelor și administrarea bazelor de date
  • Structuri subordonate M.A.I.
  • Organizarea Jandarmeriei


Legislație

Principalele atribuţii ale Jandarmeriei Române sunt reglementate prin  legi si regulamente astfel :

  ° Legea Jandarmeriei Române în actuala structura este Legea nr. 550 / 13.12.2004 privind organizarea si functionarea Jandarmeriei Române;
  ° Ordonanţa de Urgenţă nr.63/28.06.2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor aprobată prin Legea nr.604/22.12.2003;
  ° Legea nr. 550/13.12.2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române;
  ° Legea nr. 60/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice;
  ° Legea nr. 61/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru sanctionarea faptelor de încalcare a unor norme de convietuire sociala a ordinii si linistii publice;
  ° Legea nr.333/08.07.2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
  ° Legea nr.535/25.11.2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului;
  ° Hotărârea de Guvern nr.719/14.07.2005 privind paza sediilor instanţelor judecătoreşti, parchetelor şi Consiliul Superior al Magistraturii, a bunurilor şi valorilor aparţinând acestora, supravegherea accesului şi menţinerea ordinii interioare necesare desfăşurării normale a activităţii în aceste sedii, precum şi protecţia magistraţilor;
  ° Legea nr.196/16.04.2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.74/30.08.2001 privind abilitarea Ministerului Administraţiei şi Internelor de a angaja şi presta servicii;
  ° Decretul nr.566/08.07.1968 pentru ratificarea Convenţiei de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice;
  ° Decretul nr.481/20.12.1971 pentru aderarea României la Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile consulare;
  ° Legea nr.295/28.06.2004 privind regimul armelor şi muniţiilor;
  ° Hotărârea de Guvern nr.130/24.02.2005 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.295/2004;
  ° Legea nr.182/12.04.2002 privind protecţia informaţiilor clasificate;
  ° Hotărârea de Guvern nr.1010/25.06.2004 pentru aprobarea normelor metodologice şi a documentelor prevăzute la art.69 şi Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
  ° Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive.

          Cu caracter de noutate, Direcţia Pază şi Protecţie Instituţională a întocmit un proiect de hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea H.G. nr.1464/2003, care a fost publicat pe site-ul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi promovat pentru a fi adoptat până la finele anului curent.