ro    en    fr


  

Link-uri utile !

Președintele României
  • Guvernul României
  • Ministerul Afacerilor Intene
  • Schengen România
  • Direcția pentru evidența persoanelor și administrarea bazelor de date
  • Structuri subordonate M.A.I.
  • Organizarea Jandarmeriei


  Istoric

     Momentul care marchează întemeierea Jandarmeriei Române a fost 3 aprilie 1850 când, printr-un ofis domnesc, domnitorul Grigore Alexandru Ghica a aprobat hotărârea Divanului obştesc, semnând "Legiuirea pentru reformarea Corpului slujitorilor în jandarmi". Prin această lege, s-a dat statut juridic armei Jandarmeriei şi i s-au stabilit principiile de organizare şi funcţionare.
        Prin urmare, se constituie în Moldova ca prima structură un regiment cu şapte companii. La 1 septembrie 1893, se elaborează ,,Legea asupra Jandarmeriei rurale”, care stabileşte principiile de organizare ale Jandarmeriei, structura şi atribuţiile mai importante.
        Tot la 1 septembrie 1893 a apărut şi Regulamentul de aplicare a Legii Jandarmeriei rurale. Prevederea cea mai importantă a acestui document era următoarea: "Organizarea Jandarmeriei rurale, astfel cum este prescrisă de lege, face din această instituţiune un corp militar, pus la dispoziţiunea ministrului de interne, pentru a asigura ordinea şi siguranţa publică. Ea se mai află sub ordinele ministrului de justiţie, ale ministrului public în ce priveşte atribuţiunile de poliţie, precum şi sub acela al ministrului de război pentru tot ce se raportă la disciplină, comandament şi instrucţie militară a trupei" (art.1).                           

     Cea mai amplă organizare a Jandarmeriei a avut loc în 1929, cand s-a promulgat Legea pentru organizarea Jandarmeriei Rurale, lege care s-a aplicat de la 1 aprilie 1929. În anul 1946 are loc o nouă reorganizare a Jandarmeriei, determinată de modificarea circumscripţiilor administrative. Prin Ordinul nr.10052 din 23 ianuarie 1949 al secretariatului pentru trupe al M.I. se înfiinţează Trupele de Securitate. Ulterior, toate trupele de jandarmi şi centrele de instrucţie trec la Comandamentul trupelor de Securitate, pe când toată Jandarmeria rurală se subordonează Direcţiei Generale a Miliţiei.

    Transformarea societăţii româneşti inaugurată prin Revoluţia din Decembrie 1989 au favorizat în mod decisiv atât remodelarea instituţiei Jandarmeriei, cât şi elaborarea unei concepţii noi cu privire la locul şi rolul forţelor de ordine internă, la sfârşitul secolului XX şi începutul secolului XXI.

 

      Pe teritoriul judetului nostru, jandarmeria a actionat in baza legii incepând cu anul 1918, când la Târgoviste a fost infiintatã o companie de jandarmi. Dupã anul 1989, în baza HG nr.0749 din 05.07.1990 privind înfiintarea trupelor de jandarmi si a OMI nr.I / 05853 din 01.09.1990 a fost infiintat Batalionul 50 Jandarmi Târgoviste cu indicativul UM 0705. Prin legea 116/ 1998 Batalionul 50 Jandarmi a fost reorganizat in C.J.J. Dâmbovita, având sediul in localitatea Ochiuri. Tot pe teritoriul judetului nostru incepând cu 01.06.2002 a functionat Batalionul Special de Jandarmi Paza si Interventie Conducte Petroliere Târgoviste cu sediul in localitatea Gãesti.

      Acesta avea ca misiune de baza paza si interventia la conductele magistrale de transport produse petroliere precum si de a asigura un climat de sigurantã a cetãtenilor din localitatile tranzitate de conductele petroliere.Acest batalion a functionat pe teritoriul judetului nostru panã la intrarea în vigoare a legii 550/2004. Prin aceasta lege a fost infiintat Inspectoratul de Jandarmi Judetean Dâmbovita, institutie ce actioneazã si în prezent pe teritoriul judetului nostru. În conformitate cu OMAI nr.678 din 06.06.2005 se atribuie Inspectoratului de Jandarmi Judetean Dâmbovita denumirea onorificã cu semnificatie istoricã "Mircea cel Bãtrân". Aceastã denumire nu este întamplatoare, deoarece în timpul domniei marelui voievod, Târgovistea a devenit cetatea de scaun a Tãrii Românesti. Mutarea capitalei de la Arges la Tãrgoviste s-a realizat printr-o politica bine chibzuita ce raspundea unor necesitãti firesti de extindere a hotarelor tãrii spre sud-est (Dobrogea).