ro    en    fr


  

Link-uri utile !

Președintele României
  • Guvernul României
  • Ministerul Afacerilor Intene
  • Schengen România
  • Direcția pentru evidența persoanelor și administrarea bazelor de date
  • Structuri subordonate M.A.I.
  • Organizarea Jandarmeriei


Declaraţii de interes

Selectați din arhivă anul


      Actele normative care stabilesc categoriile de persoane care au obligaţia de a publica declaraţiile de avere, respectiv declaraţiile de interese sunt:    ° Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.621/02.09.2010, cu modificările şi completările ulterioare;

    ° O.M.AI. 124/2011 privind activităţile desfăşurate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne de către personalul responsabil cu implementarea prevederilor legale referitoare la declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.433/21.06.2011, cu modificările și completările ulterioare;