ro    en    fr


  

Link-uri utile !

Președintele României
  • Guvernul României
  • Ministerul Afacerilor Intene
  • Schengen România
  • Direcția pentru evidența persoanelor și administrarea bazelor de date
  • Structuri subordonate M.A.I.
  • Organizarea Jandarmeriei


Surse financiare

                     

  Sursele financiare ale unităţii sunt:

 

• finanţare de la bugetul statului;

• fonduri extrabugetare realizate din servicii de pază şi transportuei speciale;

bugetele de venituri şi cheltuieli ale unitaţii aprobate la data 12.07.2010, la capitolul 61.01;

bugetele de venituri şi cheltuieli ale unitaţii aprobate la data 12.07.2010, la capitolul 61.10;

bilanţul contabil la data de 31.12.2009.