ro    en    fr


  

Link-uri utile !

Președintele României
  • Guvernul României
  • Ministerul Afacerilor Intene
  • Schengen România
  • Direcția pentru evidența persoanelor și administrarea bazelor de date
  • Structuri subordonate M.A.I.
  • Organizarea Jandarmeriei


Condiţii de angajare

    În conformitate cu Legea.nr.550/13.12.2004 prevederile referitoare la personalul Jandarmeriei sunt următoarele:

    ° personalul Jandarmeriei Române se compune din personal militar şi personal contractual ;
   ° personalul militar al Jandarmeriei Române este format din: cadre militare, elevi ai instituţiilor militare de învaţământ, soldaţi şi gradaţi profesionişti ;
    ° cadrelor militare din Jandarmeria Româna li se aplică dispoziţiile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;
    ° elevilor instituţiilor militare de învatamânt ale jandarmeriei li se aplica prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 46/1996 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare ;
      ° personalul contractual este supus reglementărilor din legislaţia muncii, în măsura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel ;
      ° numărul posturilor de ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri, gradaţi si soldaţi profesionisti şi al personalului contractual din Jandarmeria Româna în timp de pace şi la mobilizare, se stabileste de către ministrul internelor şi reformei administrative, în limita efectivelor aprobate prin hotarâre a Guvernului;
      ° mutarea, transferarea sau detaşarea personalului se poate face în cazurile şi în conditiile prevazute prin lege.
Selectați informațiile dorite
                                                ATENŢIE ! NU SE ADMIT DEROGĂRI DE LA NICIUN CRITERIU !

      În vederea participării la concursurile de admitere în instituţiile de formare a personalului Jandarmeriei Române, candidaţii vor depune la compartimentele de resurse umane din unităţile care efectuează activitatea de recrutare, cererile tip de înscriere, declaraţia şi rapoartele personale.